BUDESTI
Stema

Răstignirea de la intrarea în sat
Aniversarea a 555 ani a comunei Budeşti
Sediul Primăriei comunei Budeşti
Sediul Centrului pentru Copii şi Tineret
Liceul Teoretic Budeşti
Grădiniţa pentru copii "Viorel şi Viorica"
Centrul de sănătate com. Budeşti
Oficiul poştal al com. Budeşti / MD-4814
Scările către Liceul Teoretic Budeşti
Privirea veche spre Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
Echipa de fotbal a com. Budeşti
O parte din participanţii proiectului "Vara prieteniei"
Oficiul Cadastral Teritorial com. Budeşti
Răstignirea şi fîntîna de la marginea satului
Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
Buget participativ
BUDESTI
CALENDAR
«    Mai 2021    »
LuMaMiJoViSaDu
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
ARHIVA
Mai 2021 (1)
Aprilie 2021 (16)
Martie 2021 (6)
Februarie 2021 (6)
Ianuarie 2021 (4)
Decembrie 2020 (15)
 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 727
Funcţia publică vacantă: Arhitect - șef

Anunt

 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 1 031

Instituția Publică Liceul Teoretic „Budești”
anunță concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct pentru instruire 1,0 unitate și director adjunct pentru educație 1,0 unitate.

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare pedagogice, care au desfășurat activitate pedagogică pe parcursul ultimilor 5 ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, sunt apți (din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției și nu au antecedente penale.

Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct pentru instruire/educație vor prezenta în Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Budești”, personal sau printr-un reprezentant, prin poștă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului (publicat în ziarul Făclia, 16 noiembrie 2018), următoarele acte:

 1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l a Regulamentului „Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 163 din 23 martie 2015;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae perfectat după modelul Euro Pass, specificat în anexa nr. 2 al aceluiași Regulament;
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă (din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic), pentru exercitarea funcției;
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. Lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continuă, performanţele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice și științifice, statutul de expert/evaluator național/internațional etc.

Actele vor fi depuse la Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Budești” în anticameră, între orele 9.00-14.00.

Informații suplimentare puteți obține:

telefon de contact: 022-418053

e-mail: liceulbudesti@gmail.com

Data limită de depunere a dosarelor – 17.12.2018

 

 

 

 

 

Bibliografia concursului

pentru ocuparea funcției de director adjunct pentru instruire al

IPLT „Budești”

 • DOCUMENTE GENERALE
 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994);
 • Legea privind accesul la informaţie nr.982 – XIV din 11.05.2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.88-90/664 din 28.07.2000;
 • Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 din 24.01.03);
 • Codul muncii al Republicii Moldova, 2003 Nr.159-162. Publicat: 29.07.2003 în Monitorul Oficial;
 • Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014–2020 Educația 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.944 din 14 noiembrie 2014;
 • Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.319-324 din 24 octombrie 2015, www.justice.md;
 • Legea Republicii Moldova cu privire la registre nr.1320–XIII, din 25.09.1997, Monitorul Oficial nr.77–78, din 27.11.97;
 • Regulamentul “Cu privire la organizarea si desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.163, din 23 martie 2015;
 1. MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR 

Regulamentul – tip al instituției de învățământ secundar general, aprobat prin ordinul nr. 547 din 13 august 2007;

Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 638 din 30 iunie 2016;

Regulamentul de atestare al cadrelor didactice, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013;

Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectivele școlii prietenoase copilului, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 970 din 11 octombrie 2013;

Regulamentul de admitere în învățământul liceal, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 799 din 11 iulie 2014;

Instrucțiunea de organizare a învățământului la domiciliu, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 98 din 26 februarie 2015;

Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 202 din 19 aprilie 2015;

Instrucțiunea și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului școlar în învățământul general, aprobate prin ordinul Ministerului Educației nr. 559 din 12 iunie 2015;

PLANUL – cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2017 – 2018;

 Curricula Națională la dirigenție, Chișinău 2006 ;

 • PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI
 • Convenţia ONU cu privire la protecţia drepturilor copilului din 20.11.89;
 • Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr.77 din 22 februarie 2013;
 • Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți.
 1. FINANȚARE 

Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 privind finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.

 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 1 074
Primăria Budeşti anunţa despre funcţiile vacante: asistent social - temporar (1 unitate), perceptor fiscal (0,5 unitate). Pentru mai multe informaţii contactaţi - 022 418 004.
 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 2 349
În data de 12.07.2016, la Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, or. Chişinău, a avut loc etapa a 3-a şi a 4-a a concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Grădiniţei "Viorel şi Viorica" din s. Budeşti, membrii comisiei: Costiuc Nina, Musteaţa Ada, Bostan Tatiana, Sîrbu Maria, Bileac Alexandra, Rusu Aurelia, Ghimp Larisa. În urma celor 4 etape desfăşurate, dna Ganganu-Mîndru Liudmila a fost selectată la funcţia de director. Felicitări şi succese în activitate.

Anunţ

 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 1 904
În data de 12.07.2016, ora 09.00, biroul 18, Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, or. Chişinău, va avea loc etapa a 3-a şi a 4-a a concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Grădiniţei "Viorel şi Viorica" din s. Budeşti. Membrii comisiei: Costiuc Nina, Musteaţa Ada, Bostan Tatiana, Sîrbu Maria, Bileac Alexandra, Rusu Aurelia, Ghimp Larisa.
 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 1 390
În urma desfăşurarii primei etape a concursului pentru detinerea functiei de Director al Gradinitei de Copii n.1 Budesti "Viorel si Viorica", au fost inregistrati si acceptati pentru etapa a doua doi candidati:
D.Ganganu-Mindru Liudmila si
D.Crudu Galina.
Felicitari si succese candidatilor!
 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 1 137
CONCURS
Primăria satului Budeşti, în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general aprobat prin Ordinul Ministerului Educației Republicii Moldova Nr. 163 din 23.03.2015 anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Grădiniței de copii ”Viorel şi Viorica” din s.Budeşti.
• Condiţiile de participare la concurs:
1) deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
2) studii superioare universitare;
3) vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;
4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
5) cunoaşte limba română;
6) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
7) nu are antecedente penale;
8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.
Pentru participare la concurs candidații depun personal sau prin reprezentant la Primăria s.Budeşti: s.Budeşti, mun.Chişinău, str. Chişinăului,131 , în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1) cererea de participare la concurs;
2) copia actului de identitate;
3) copia/copiile actului/actelor de studii;
4) copia carnetului de muncă;
5) curriculum vitae perfectat după modelul anexat la Regulament;
7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
8) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
9)alte documente relevante.
Datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informațiilor suplimentare: tel. 022418004; elciorba@gmail.com.