BUDESTI
Stema

Răstignirea de la intrarea în sat
Aniversarea a 555 ani a comunei Budeşti
Sediul Primăriei comunei Budeşti
Sediul Centrului pentru Copii şi Tineret
Liceul Teoretic Budeşti
Grădiniţa pentru copii "Viorel şi Viorica"
Centrul de sănătate com. Budeşti
Oficiul poştal al com. Budeşti / MD-4814
Scările către Liceul Teoretic Budeşti
Privirea veche spre Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
Echipa de fotbal a com. Budeşti
O parte din participanţii proiectului "Vara prieteniei"
Oficiul Cadastral Teritorial com. Budeşti
Răstignirea şi fîntîna de la marginea satului
Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
» » Aprobarea bugetului, lectura II
CALENDAR
«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
ARHIVA
Апрель 2019 (16)
Март 2019 (47)
Февраль 2019 (16)
Январь 2019 (43)
Декабрь 2018 (37)
Ноябрь 2018 (33)
  • Comentarii: 0
  • |
  • Vizualizari: 292

D E C I Z I E  nr.     

din                             2017

Cu privire la aprobarea  bugetului

Satului  Budeşti pe anul 2018 (în a doua lectură)

     În temeiul art.24, 25, 47, 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, ţinînd cont de prevederile art. 20 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 “ Privind finanţele publice locale “, art.14 alin. (2) lit.n), art. 19, art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea  nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală “, art. 47 si 48 ale Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, precum şi , de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor  nr. 191 din 31.12.14,  Consiliul sătesc Budeşti DECIDE:

1.  Se aprobă bugetul satului Budeşti la partea de venituri în sumă de 7820.9 mii lei, şi la partea de cheltuieli în sumă de 7820.9 mii lei.

2. Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local se prezintă în anexa nr. 1.

3. Componenţa veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr. 2.

4. Cotele impozitelor şi taxelor locale,  ce vor fi încasate în bugetul satului Budeşti, se prezintă în anexa nr. 3.

5. Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe se prezintă, conform anexei nr. 4.

6. Transferurile de la/către alte bugete se prezintă în anexa nr. 5.

7. Se aprobă fondul de rezervă în sumă de 72.2 mii lei.

8.Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de autorităţile/instituţiile bugetare se prezintă în anexa nr. 6.

9. Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal din autorităţile/instituţiile bugetare finanţate de la buget, conform anexei nr. 7.

10. Primăria, dna Nina Costiuc,va asigura:

- dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul informaţional de management financiar;

- legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;

- contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţiile publice;

- raportarea in termenii stabiliţi a performantelor realizate, conform competenţei.

11. Dna Borodachi Lidia, contabilul-şef, va analiza sistematic executarea bugetului local şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.

12. Se autorizează:

- Dna Nina Costiuc, Primarul s. Budeşti, cu rol de administrator de buget;

administratorul de buget:

să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice (k2) în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F2) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare;

să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţii repartizate prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative din fondul de rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale, repartizate prin alte acte normative, decit legea bugetului de stat;

autorităţile bugetare (Org1 si Org1i) să modifice planurile de alocaţii între instituţiile subordonate între nivelele K4, în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autorităţile bugetare pot modifica resursele colectate între instituţii din cadrul aceleiaşi funcţii, fără modificarea limitei aprobate.

instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între nivelele K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia suparioară.

13. Dna Zagornii Elena, Secretarul consiliului, va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie în termen de _______.

Prezenta decizie întră în vigoare de la 01 ianuarie 2018.

Preşedinte de şedinţă                                     

Contrasemnat

Secretar al Consiliului                                     Elena Zagornîi