12, aprilie, 2024
17.7 C
Budeşti
spot_img

Nume: Costiuc
Prenume:
 Nina
Data nașterii: 21 iunie 1956
Domiciliu: str. Florilor nr. 3, com. Budeşti, mun. Chişinău
Locul de muncă: Primăria Budești
Funcția: Primar
Starea civilă: Casatorită,
soțul – Costiuc Mihail, a.n. 06.08.1952,
fiul – Costiuc Valeriu, a.n. 05.07.1975.

Primarul – îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează, răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în conditiile legii, şi mai ales reprezintă comuna în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice naţionale sau străine, precum şi în justiţie.
Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii.

Experiență profesională:

1995 – prezent – Primar al satului Budesti

1990 – 1995 – Director al sovhozului Horodca, s. Horodca, rl. Ialoveni

1989 – 1990 – Director adjunct Uzina de Utilaj Alimentar din Chisinau

1985 – 1989 – Administrator al sovhozului Octeabriski, s. Dolinnoe, rl. Criuleni

1980 – 1985 – Președinte al Sovietului Satesc de Deputati ai Poporului din Budesti

1978 – 1980 – Consultant Juridic, întreprinderea de Stat “Moldselihoztehnica”, Criuleni

1976 – 1978 – Secretar al Comitetului Executiv al Sovietului Satesc de Deputati ai Poporului s. Budesti

1975 – 1976 – Operator masini de calcul electronice, Centrul de Calcul Republican, Chisinau

Contact:

Primaria: MD 4814, str. Chişinăului 131, Budeşti
Tel: + 373 22 41 80 01; + 373 22 41 80 04
Fax: +373 22 41 80 01
Mob: +373 069126858
Email: costiucnina@mail.ru; budesti@gmail.com