BUDESTI
Stema

Răstignirea de la intrarea în sat
Aniversarea a 555 ani a comunei Budeşti
Sediul Primăriei comunei Budeşti
Sediul Centrului pentru Copii şi Tineret
Liceul Teoretic Budeşti
Grădiniţa pentru copii "Viorel şi Viorica"
Centrul de sănătate com. Budeşti
Oficiul poştal al com. Budeşti / MD-4814
Scările către Liceul Teoretic Budeşti
Privirea veche spre Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
Echipa de fotbal a com. Budeşti
O parte din participanţii proiectului "Vara prieteniei"
Oficiul Cadastral Teritorial com. Budeşti
Răstignirea şi fîntîna de la marginea satului
Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
Buget participativ
BUDESTI
CALENDAR
«    Mai 2021    »
LuMaMiJoViSaDu
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
ARHIVA
Mai 2021 (1)
Aprilie 2021 (16)
Martie 2021 (6)
Februarie 2021 (6)
Ianuarie 2021 (4)
Decembrie 2020 (15)
 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 604
 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 614
Link descriere : https://imgur.com/a/HZjhlAz
 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 669
 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 643 
 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 1 043

Nota informativă

la proiectul deciziei „Cu privire la corelarea bugetului primăriei satului Budeşti

pe anul 2017”

      Ministerul Finanţelor aduce la cunoştinţă că, pe data de 10 noiembrie 2017, a fost aprobată Legea nr.230 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016  prin care au fost precizate sumele transferurilor cu destinaţie special de la bugetul de stat la bugetele locale pentru anul 2017 .

      Pentru a corela bugetul local cu Legea bugetului de stat modificată  informăm că, au fost ajustate transferurile  cu destinaţie specială în sumă de 71,1mii lei .

 • Majorarera salartiilor pentru cadrele didactice cu 11,3 la sută şi personalul salarizat conform reţelei tarifare unice cu 10 la sută de la 1 septembrie 2017. 

   Se corelează bugetul local:

 • Majorarea  bugetului  pentru anul 2017 la partea de  venituri (cod economic 191211 “Transferuri cu destinaţie special”  în sumă 71,1mii lei.
 • Majorarea bugetului  pentru anul 2017 la partea de  “Cheltuieli cu destinaţie special”   în sumă de 71,1 mii lei inclusiv:
 • 07626 Grădiniţa de copii (grupa,subgrupa -0911; program,subprogram-8802; activitatea 00199)  suma   -50,4 mii lei
 • Salariul  39,5 mii lei
 • Fondul social  9,1 mii lei
 • Asigurarea medicală 1,8 mii lei
 • 13145Centrul pentru copii (grupa,subgrupa -0950; program,subprogram-8814; activitatea 00209)  suma   -20,7 mii lei
 • Salariul  16,3 mii lei
 • Fondul social  3,7 mii lei
 • Asigurarea medicală  0,7 mii lei

Contabil –şef                                  Lidia Borodachi

 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 764

Notă informativă

La proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului satului Budeşti pe anul 2018 

 

 

     În temeiul  art.50 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 20iulie 2014 şi art.19 alin. (2) din Legea nr.  837- XV din 16.10.2003 Privind finanţele publice locale s-a elaborat bugetul local pentru anul 2018  la partea de venituri în sumă de 7820.9 mii lei, şi la partea de cheltuieli în sumă de 7820.9 mii lei. .

<!--[if !supportLists]-->PARTEA  DE  VENITURI

         Calcularea veniturilor şi cheltuielilor s-a efectuat conform  notelor metodologice.

Sinteza veniturilor,cheltuielelor şi surselor de finanţare a bugetului  comunei

Budeşti pentru anul 2018

Componenţa veniturilor bugetului local

                                                                                                                                                  mii lei


Denumirea indicatorului

Codul economic

Plan aprobat 2017

Plan aprobat 2018


 Impozitul pe venitul persoanelor fizice

111110

940,0

1260,0


Impozitul funciar pe teren cu destinaţie agricolă cu excepţia

gospodăriilor ţărăneşti  (de fermier)

113110

32,1

65,0


Impozitul funciar pe teren cu destinaţie agricolă de la  gospodăriile ţărăneşti  (de fermier)

113120

116,9

109,9


Impozitul funciar pe teren cu altă destinaţie decît cea agricolă

113130

5,3

5,8


Impozitul funciar încasat de la persoane fizice

113140

14,1

15,0


Impozitul funciar pe păsuni şi  fîneţe

113150

1,1

0,5


Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice

113210

29,0

26,0


Impozitul pe bunurile imobiliare,achitat de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimativă (de piaţă) a bunurilor imobiliare

113230

40,0

40,0


Impozitul pe bunurile imobiliare,achitat de către persoanele fizice- cetăţeni, din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor

113240

352,8

350,0


Impozitul privat încasat în bugetul local nivelul I

113313

1,0

0


Taxa pentru amenajarea teritoriului

114412

32,0

29,0


Taxa pentru dispozitivele publicitare

114415

0,8

0,8


Taxa pentru unităţile  comerciale sau de prestare servicii

114418

130,0

145,0


Taxa pentru apă

114611

1,5

0,8


Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată în bugetul local de nivelul I

141522

21,2

0


Arenda terenurilor cu altă distinaţie decît cea agricolă încasată în

bugetul local de nivelul I

141533

31,4

10,0


Plata pentru cerificatele de urbanism şi  autorizaţiile de construire

sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul I

142215

15,0

15,0


Plata pentru locaţiunea patrimoniului încasat în bugetul local de

nivelul I

142252

2,6

0


Încasări de la prestarea serviciilor cu plată

142310

344,0

230,0


Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public

142320

6,0

6,0


Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de

nivelul I

143130

0,4

0,5


Total venituri

2117,2

2309,3

Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe

 

Denumirea

Cod

Suma,     mii lei

Cheltuieli recurente, in total


7820.9

        Cheltuieli de personal, in total

210000

3637.5

Investitii capitale, in total

319200


Grupa principala 01Resurse, total


1403,7

Resurse generale

1

1398,7

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2

5,0

Cheltuieli, total


1403,7

 Exercitarea guvernarii

0301

    1331,5

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie

0802

72.2
Grupa principală 04Resurse, total


578.7

Resurse generale

1

578.7

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetareCheltuieli, total


578.7

Servicii în domeniul  economiei


578,7

 Grupa principală 06Resurse, total


201.1

Resurse generale

1

201.1

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetareCheltuieli, total


201.1

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale

7502

201.1
Grupa principală 08Resurse, total


1142.0

Resurse generale

1

1141.0

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2

1,0

Cheltuieli, total


1142.0

Dezvoltarea culturii

8502

1022.0

Sport

8602

80,0

Tineret

8603

40,0
Grupa principală 09Resurse, total


4345.4

Resurse generale

1

4115.4

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2

230.0

Cheltuieli, total


4345.4

Servicii generale în educaţieEducaţie timpurie

8802

3365.8

Educaţia extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi

8814

979.6
Grupa principală 10Resurse, total


150,0

Resurse generale

1

150,0

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare

2


Cheltuieli, total


150,0

Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale

9010

150,0

CHELTUIELI  2017

Grupa 0301 “Autorităţile publice ”

                                                                                                                                Mii lei                                                                                          

Articol

Denumirea cheltuielilor

Plan aprobat 

2017

Plan aprobat 

2018

Total 

 

1007,0

1331,5

211180

Retribuirea muncii

462,5

610,0

212100

Contribuţii de asigurări sociale

98,7

130,3

212210

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

19,3

25,5

222110

Energia electrică

30,0

30,0

222120

Gaze

60,0

70,0

222190

Alte servicii comunale (salubrizarea)

12,0

12,0

222210

Servicii informaţionale

8,4

20,0

222220

Servicii de telecomunicaţii

14,0

14,0

222400

Servicii de transport

 

5,0

222500

Servicii de reparaţii curente

10,0

50,0

222600

Formarea profesională

4,9

4,7

222710

Deplasării de serviciu

3,0

1,0

222910

Servicii editoriale

8,0

8,0

222940

Servicii de pază

20,0

20,0

222970

Servicii bancare

3,0

3,0

222990

Servicii neatribuite altor alineate

19,4

30,0

273500

Indemnizaţie pentru incapacitatea temporară de muncă

3,0

5,0

281900

Alte cheltuieli cutente 

 

42,0

314110

Procurarea masinelor si utilajului

 

30,0

316110

Procurarea uneltelor

 

2,0

331110

Procurarea combustibilului

67,0

70,0

332110

Procurarea  pieselor de schimb

20,0

20,0

336110

Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou

70,8

64,0

337110

Procurarea materialelor de construcţie

68,0

60,0

339110

Procurarea altor materiale(apa potabila)

5,0

5,0

Grupa 6402  “ Infrastructura drumurilor   ”

                                                                                                                                                                                                       

Articol

Denumirea cheltuielilor

Plan aprobat 2017

Plan aprobat 2018

Total 

 

574.9

578.7

312120

Reparatia drumurilor

574.9

578.7

                                                                                                                                                          

Grupa 8802  Grădiniţa de copii “Viorel şi Viorica ”

                                                                                                                                                                                

Articol

Denumirea cheltuielilor

Plan aprobat

2017

Plan aprobat

2018

 

Total 

 

3027.2

3365.8

211180

Retribuirea muncii

1171.8

1372,7

212100

Contribuţii de asigurări sociale

251.5

294,5

212210

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

49.2

57,6

222110

Energia electrică

220.0

250,0

222120

Gaze

300.0

330,0

222190

Alte servicii comunale

5.0

5,0

222210

Servicii informaţionale

5.4

5,4

222220

Servicii de telecomunicaţii

6.0

3,5

222400

Servicii de transport

3.0

5,0

222500

Servicii de reparaţii curente

10.0

50,0

222600

Formarea profesională

7.0

10,0

222710

Deplasării de serviciu

1.0

1,0

222940

Servicii de pază

 

10,0

222970

Servicii bancare

7.0

10,0

222990

Servicii neatribuite altor alineate

25.0

25.9

273500

Indemnizaţie pentru incapacitatea temporară de muncă

8.0

8,0

316110

Procurarea uneltelor şi sculelor

5,0

25,0

333110

Procurarea produselor alimentare

710,0

765,0

334110

Procurarea medicamentelor

24,0

20,0

335110

Procurarea materialului didactic

15,0

15,0

336110

Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou

83,3

72,2

337110

Procurarea materialelor de construcţie

100,0

10,0

338110

Procurarea accesorilor de pat

20,0

20,0

Grupa 8814 Centru pentru copii  “UDO JURGENS  ”                                                                                                                                                                                                                      

Articol

Denumirea cheltuielilor

Plan aprobat 2017

Plan aprobat

2018

Total 

 

890,3

979,6

211180

Retribuirea muncii

659,5

735,5

212100

Contribuţii de asigurări sociale

140,9

157,1

212210

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

27,5

30,7

222210

Servicii informaţionale

14,4

14,4

222220

Servicii de telecomunicaţii

6,0

5,0

222970

Servicii bancare

1,0

1,0

273500

Indemnizaţie pentru incapacitatea temporară de muncă

2,0

1,0

335110

Procurarea materialului  pentru scopuri didactice

20,0

16,9

336110

Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou

10,5

10,0

339110

Procurarea altor materiale (apa potabila)

8,5

8,0

                                                                                               

Grupa 8502 “Biblioteca  ”                                                                                                           `                                                                                  

Articol

Denumirea cheltuielilor

Plan aprobat 2017

Plan aprobat

2018

 

Total 

 

65,4

70.0

211180

Retribuirea muncii

25,8

25.8

212100

Contribuţii de asigurări sociale

5,5

5.5

212210

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

1,0

1.1

222210

Servicii informaţionale

6,0

10.0

222220

Servicii de telecomunicaţii

 

 

222970

Servicii bancare

0,5

0.5

222990

Servicii neatribuite altor alineate

 

 

318000

Fondul de bibliotecă

15,0

20.0

335110

Procurarea materialului  pentru scopuri didactice

10,0

5.0

336110

Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou

1,6

2.1

Grupa 8502 Căminul cultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Articol

Denumirea cheltuielilor

Plan aprobat 2017

Plan aprobat

2018

Total 

 

702,8

952.0

211180

Retribuirea muncii

131,3

131.3

212100

Contribuţii de asigurări sociale

28,0

28.0

212210

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

5,5

5.5

222110

Energia electrică

60,0

70.0

222120

Gaze

130,0

140.0

222190

Alte servicii comunale(salubrizarea)

6,0

10.0

222220

Servicii de telecomunicaţii

8,0

4.0

222400

Servicii de transport

2,0

12.0

222500

Servicii de reparaţii curente

10,0

20.0

222940

Servicii de pază

20,0

20.0

222970

Servicii bancare

1,5

1.0

222990

Servicii neatribuite altor alineate

55,0

100.0

273500

Indemnizaţie pentru incapacitatea temporară de muncă

1,5

0.5

314110

Procuirarea masinelor şi utilajului

 

70,0

316110

Procurarea uneltelor şi sculelor

20,0

50.0

318110

Procurarea altor mijloace fixe

 

60,0

335110

Procurarea materialului didactic

10,0

5,0

336110

Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou

51,0

154,7

337110

Procurarea materialelor de construcţie

163,0

70,0

    Grupa 8602  Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Articol

Denumirea cheltuielilor

Plan aprobat 2017

Plan aprobat

2018

Total


75,0

80.0

222990

Servicii neatribuite altor alineate

75,0

80.0

   Grupa 8603  Tineret                                                                                                                                    

Articol

Denumirea cheltuielilor

Plan aprobat 2017

Plan aproba

2018

Total


40.0

40,0 

222990

Servicii neatribuite altor alineate

40.0

40,0

   Grupa 9010 “Asistenţă socială  ”


                                                                                                                                                                                   

Articol

Denumirea cheltuielilor

Plan aprobat 2017

Plan aprobat 2018

Total 

 

140,0

150.0

211180

Retribuirea muncii

75,8

84.8

212100

Contribuţii de asigurări sociale

16,4

18.4

212210

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

3,2

3.6

222220

Servicii de telecomunicaţii

4,0

2.0

222710

Deplasării de serviciu

1,5

1.0

222990

Servicii neatribuite altor alineate

9,0

10.0

273500

Indemnizaţie pentru incapacitatea temporară de muncă

1,0

1.0

336110

Procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou

29,1 

29.2

  Grupa 7502 “Gospodăria comunală  ”                                                                                                                                                                                                       

Articol

Denumirea cheltuielilor

Plan aprobat 2017

Plan aprobat 2018

Total 

 

396,2

201.1

222990

Servicii neatribuite altor alineate

396,2

201.1

                                                                                                                                                          Grupa 0802 Fondul de rezervă

                                                                                                                                            

Articol

Denumirea cheltuielilor

Plan aprobat 2017

Plan aprobat

2018

Total


64.1

72.2

222990

Servicii neatribuite altor alineate

64.1

72.2

Contabil sef                                                Lidia Borodachi

 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 804

                                                                            D E C I Z I E    Nr.

din                                     2017

Cu privire la corelarea bugetului local

Cu bugetul de stat pentru anul 2017

    Avînd în vedere necesitatea corelării begetului local aprobat prin decizia Consiliului sătesc  nr. 6/9 din 08.12.2016   a fost aprobată Legea nr.230 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016, în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale  şi art.55, alin. (5) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014,astfel în conformitate art.58, alin. (1) al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Consiliul sătesc Budeşti DECIDE:

1.Se aprobă corelarea bugetului local aprobat prin decizia nr. 6/9 din 08.12.2016  cu bugetul de stat pentru anul 2017, după cum urmează:

1.1 În anexa nr.1 „Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local pentru anul 2017” se substitue următorii indicatori:

  -   I.Venituri – suma “7260,8 mii lei” se substitute cu suma “7331,9 mii lei”,

  -  Inclusiv transferuri cu destinaţie specială –suma “4385,8 mii lei” se substitute cu suma “4456,9 mii lei” (+71,1 mii lei),

   - II. Cheltuieli, total –suma “7260,8 mii lei” se substitute cu suma “7331,9 mii lei” (+71,1 mii lei).

   - II.1. Cheltuieli, total –suma “5143,6 mii lei” se substitute cu suma “5214,7 mii lei” (+71,1 mii lei).

1.2 În anexa nr.4 “Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pentru anul 2017” se substitue următorii indicatori:

  -  Cheltuieli recurente, în total - suma “7260,8 mii lei” se substitute cu suma “7331,9 mii lei” (+71,1 mii lei).

  -  Grupa principal 09

  -  Resurse, total- suma “3917,5 mii lei” se substitute cu suma “3988,6 mii lei” (+71,1 mii lei).

  -  Resurse generale - suma “3810,9 mii lei” se substitute cu suma “3882,0 mii lei” (+71,1 mii lei).

  -   Cheltuieli, total - suma “3917,5 mii lei” se substitute cu suma “3988,6 mii lei” (+71,1 mii lei).

  -   Educaţie timpurie  - suma “3124,3 mii lei” se substitute cu suma “3174,7 mii lei” (+50,4 mii lei).

  - Educaţie extraşcolară – - suma “890,3 mii lei” se substitute cu suma “911,0 mii lei” (+20,7 mii lei).

2. Se abrogă anexele nr.1,4 parte componentă a Deciziei Consiliului local nr. 6/9 din 08.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului Satului Budeşti pe anul 2017”

3. Executarea prevederilor Deciziei date va fi efectuată de contabilitatea centralizată.

4. Comisia pentru buget şi finanţe , economie şi reforme  va asigira controlul îndeplinirii prezentei decizii.

Preşedinte de şedinţa                                     

Contrasemnast

          Secretar al consiliului                                     Elena Zagornî

 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 891

D E C I Z I E  nr.     

din                             2017

Cu privire la aprobarea  bugetului

Satului Budeşti pe anul 2018 (în prima lectură)

     În temeiul art.24, 25, 47, 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, ţinînd cont de prevederile art. 20 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 “ Privind finanţele publice locale “, art.14 alin. (2) lit.n), art. 19, art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea  nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală “, art. 47 si 48 ale Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, precum şi , de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor  nr. 191 din 31.12.14,  Consiliul sătesc Budeşti DECIDE:

1.  Se aprobă bugetul satului Budeşti la partea de venituri în sumă de 7800.2 mii lei, şi la partea de cheltuieli în sumă de 7800.2 mii lei.

 

2. Primăria, dna Nina Costiuc,va asigura controlul îndeplinirii prevederilor     prezentei decizii.

Preşedinte de şedinţă                                     

Contrasemnat

Secretar al Consiliului                                     Elena Zagornîi

 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 978

D E C I Z I E  nr.     

din                             2017

Cu privire la aprobarea  bugetului

Satului  Budeşti pe anul 2018 (în a doua lectură)

     În temeiul art.24, 25, 47, 55 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, ţinînd cont de prevederile art. 20 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 “ Privind finanţele publice locale “, art.14 alin. (2) lit.n), art. 19, art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea  nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală “, art. 47 si 48 ale Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, precum şi , de prevederile Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor  nr. 191 din 31.12.14,  Consiliul sătesc Budeşti DECIDE:

1.  Se aprobă bugetul satului Budeşti la partea de venituri în sumă de 7820.9 mii lei, şi la partea de cheltuieli în sumă de 7820.9 mii lei.

2. Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului local se prezintă în anexa nr. 1.

3. Componenţa veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr. 2.

4. Cotele impozitelor şi taxelor locale,  ce vor fi încasate în bugetul satului Budeşti, se prezintă în anexa nr. 3.

5. Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe se prezintă, conform anexei nr. 4.

6. Transferurile de la/către alte bugete se prezintă în anexa nr. 5.

7. Se aprobă fondul de rezervă în sumă de 72.2 mii lei.

8.Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de autorităţile/instituţiile bugetare se prezintă în anexa nr. 6.

9. Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal din autorităţile/instituţiile bugetare finanţate de la buget, conform anexei nr. 7.

10. Primăria, dna Nina Costiuc,va asigura:

- dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul informaţional de management financiar;

- legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;

- contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţiile publice;

- raportarea in termenii stabiliţi a performantelor realizate, conform competenţei.

11. Dna Borodachi Lidia, contabilul-şef, va analiza sistematic executarea bugetului local şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.

12. Se autorizează:

- Dna Nina Costiuc, Primarul s. Budeşti, cu rol de administrator de buget;

administratorul de buget:

să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice (k2) în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F2) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare;

să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţii repartizate prin decizia autorităţii reprezentative şi deliberative din fondul de rezervă, precum şi transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale, repartizate prin alte acte normative, decit legea bugetului de stat;

autorităţile bugetare (Org1 si Org1i) să modifice planurile de alocaţii între instituţiile subordonate între nivelele K4, în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2. Totodată, autorităţile bugetare pot modifica resursele colectate între instituţii din cadrul aceleiaşi funcţii, fără modificarea limitei aprobate.

instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între nivelele K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia suparioară.

13. Dna Zagornii Elena, Secretarul consiliului, va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie în termen de _______.

Prezenta decizie întră în vigoare de la 01 ianuarie 2018.

Preşedinte de şedinţă                                     

Contrasemnat

Secretar al Consiliului                                     Elena Zagornîi

 • Comentarii: 0
 • Vizualizari: 970

ANEXA nr.7

                                                   la decizia Consiliului local     

                                                              Nr.     din      decembrie 2017

Efectivul-limită a unităţilor de personal pe autorităţile/instituţiile finanţate din bugetul local

Denumirea instituţiei

Cod Org1/Org2

Efectivul de personal, unităţi

Autorităţile executive

11195

13.0

Grădiniţa de copii „Viorel şi Viorica”

07626

34.05

Centru pentru Copii şi Tineret

13145

20.0

Biblioteca

07630

1.25

Căminul cultural

07629

6.5

Asistenţa şi susţinerea socială

11195

2.0

Total

1004

76.80

 Secretar al Consiliului                                Elena Zagornîi