BUDESTI
Stema

Răstignirea de la intrarea în sat
Aniversarea a 555 ani a comunei Budeşti
Sediul Primăriei comunei Budeşti
Sediul Centrului pentru Copii şi Tineret
Liceul Teoretic Budeşti
Grădiniţa pentru copii "Viorel şi Viorica"
Centrul de sănătate com. Budeşti
Oficiul poştal al com. Budeşti / MD-4814
Scările către Liceul Teoretic Budeşti
Privirea veche spre Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
Echipa de fotbal a com. Budeşti
O parte din participanţii proiectului "Vara prieteniei"
Oficiul Cadastral Teritorial com. Budeşti
Răstignirea şi fîntîna de la marginea satului
Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
» » Statutul Comunei Budeşti
Buget participativ
BUDESTI
CALENDAR
«    Mai 2021    »
LuMaMiJoViSaDu
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
ARHIVA
Mai 2021 (1)
Aprilie 2021 (16)
Martie 2021 (6)
Februarie 2021 (6)
Ianuarie 2021 (4)
Decembrie 2020 (15)
  • Comentarii: 0
  • |
  • Vizualizari: 6 955
APROBAT prin decizia Consiliului Comunal Budeşti nr. 9/1 din 13 iulie 2011

S T A T U T U L
Comunei Budeşti, municipiul Chişinău, Republica Moldova


Art.1 Prezentul statut este aprobat de către Consiliul comunal Budeşti în temeiul art. 14 lit. m) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi Legii Republicii Moldova nr.432-XIII din 19.04.1995 „Privind statutul- cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului)”.
Prezentul statut reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor admnistraţiei publice locale din comuna Budeşti.

Art. 2 Conform Legii Republicii Moldova nr. 764-XV din 27.12.2001 „Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova”, comuna Budeşti este unitate administrativ- teritorală de nivelul întîi din componenţa municipiului Chişinău.

Art.3 Localitatea de reşedinţă a unităţii administrativ-teritoriale este satul Budeşti. Schimbarea localităţii de reşedinţă se stabileşte prin lege.
La rîndul său, în componenţa comunei Budeşti l intră localitatea Văduleni.
a)Comuna Budeşti este situată în centrul republicii, la 47˚ latitudine Nordică și 29˚ longitudine Estică; în partea de Est, la distanţa de 7 km de la capitala Republicii Moldova- municipiul Chişinău, învecinîndu-se cu localităţile:
- la Nord- Vest cu com. Cruzeşti, situată la distanţa de 0,12 km ;
- la Nord- Est cu oraşul Vadul lui Vodă, 5 km;
- la Est cu comuna Balţata, 2 km;
- la Sud-Vest cu comuna Tohatin, 2 km;
- la Sud cu satul Coloniţa, 4 km.
Comuna Budeşti este amplasată la altitudinea de 80 m deasupra nivelului mării, în valea Tohatinului, tocmai la curmezişul a trei văi şi anume: Valea Cînepei, a Dumbrejniţei şi a Lupului şi este străbătută de rîuleţul Frumuşica.

b) Suprafaţa administrativ- teritorială a comunei Budeşti, conform Planului Urbanistic General este de 2839 ha.
Satul Budeşt a existat ca o localitate din sec. XIV şi a făcut parte timp îndelungat din judeţul Lăpuşna, Orhei. Pentru prima dată a fost atestat în documentele istorice în anul 1455. Denumirea satului se trage de la numele boierului Buda care îşi avea moşia pe teritoriul actual al localităţii, pînă la rîul Nistru. Biserica din lemn care poartă numele Sfîntului Arhanghel Mihail a fost întemeiată de către arcaşii lui Ştefan cel Mare. Noul lăcaş bisericesc din piatră a fost ridicat în perioada 1912-1943.
Satul Văduleni s-a înfiinţat pe lîngă fabrica avicolă „Vadul lui Vodă” SA în anul 1978. Hramul satului se săbătoreşte de Sfînta Treime.
Comuna Budeşti aparţinea pînă în anul 1998 de raionul Criuleni.
Pe categorii de folosinţă, suprafaţa teritorială se prezintă astfel:
- Teren agricol- 1789,7 ha;
Inclusiv:Teren arabil- 934 ha;(proprietate privată)
Livezi- 72 ha ( proprietate privată)
Vii- 465 ha ( proprietate privată)
Grădini 228 ha(proprietate privată)
- Păşuni- 71 ha (proprietate publică)
- Ape- 18 ha (proprietate publică)
- Drumuri- 38 ha (proprietate publică)
- Construcţii- 271 ha ( proprietate privată)

Pe teritoriul comunei sînt infiinţate trei întovărăşiri pomicole:
ÎP „Bucuria”- 97 loturi pomicole, suprafaţa totală de 7,76 ha
ÎP „Legumica”- 59 loturi pomicole, suprafaţa totală de 4,24 ha
ÎP „Poligrafist”- 52 loturi pomicole, suprafaţa totală de 3,65 ha
Orice modificare a hotarelor teritoriale ale comunei pot fi efectuate numai în temeiul legii.

c) Populaţia comunei este de de circa 5050 locuitori (începutul anului 2011), inclusiv 680 de locuitori în satul Văduleni, dintre care:
- 3150 persoane apte de muncă;
- 1028 copii pînă la vîrsta de 18 ani; inclusiv:
2411 bărbaţi
2639 femei
Structura etnică a populaţiei în cadrul satului arăta astfel: 95.31% - moldoveni, 2.20% - ucraineni, 1.29% - ruşi, 0.31% - găgăuzi, 0.20% - bulgari, 0.02% - evrei, 0.09% - polonezi, 0.58% - alte etnii, conform datelor recensământului din anul 2004.

d) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comună sunt: Consiliul Comunal Budeşti- ca autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local şi primarul- ca autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a Consiliului Local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Atribuţiile acestora sunt prevăzute de Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”. Autorităţile administraţiei publice locale funcţionează în sediul primăriei comunei Budeşti, str. Chişinăului nr. 131, MD- 4814.
Consiliul Comunal Budeşti constituit la data de 21 iunie 2011 este format din 15 consilieri aleşi. Structura politică a Consiliului comunal Budeşti este următoarea:
- Partidul Liberal Democrat din Moldova- 5 consilieri;
- Partidul Liberal- 5 consilieri
- Partidul Comuniştilor din Republica Moldova- 4 consilieri;
- Partidul Democrat din Moldova- 1 consilier.

Primăria este structura funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale legale.Conform statelor de personal,sînt aprobate 4,5 unităţi de funcţionari publici, inclusiv:
Secretar 1
Contabil-şef 1
Specialist pentru reglementarea regimului funciar 1
Specialist pentru percepere fiscală 1,5

e) Patrimoniul public este constituit din:
Denumirea instituţiei


Sediul Primăriei comunei Budeşti


Sediul serviciului de gaz


Sediul grădiniţei de copii „Viorel şi Viorica ”


Sediul grădiniţei de copii „Mioriţa”


Sediul pentru clasele primare


Sediul Liceului Teoretic” Budeşti”


Casa de locuit de la şcoala primară


Beci la liceul teoretic


Sediul casei de cultură


Centrul de sanatate


Depozit


Staţia de purificare


Staţia de pompare a apei


Staţia de pompare a canlizaţiei
Anul fondării


1968


1986


1986


1976


1963


1968


1958


1968


1961


1978


1976


1990


1990


1990
Suprafaţa (m2)


215,80


-


1651


907,5


264,4


21527


-


-


1917,30


-


-


-


-


-

f) Pe teritoriul comunei Budeşti funcţionează următoarele instituţii social-culturale, care se află în autoritatea Consiliului Comunal Budeşti:
- grădiniţa de copii din s. Budeşti “Viorel şi Viorica”
- grădiniţa de copii din s. Văduleni “Mioriţa”
- Liceul Teoretic “Budeşti”
- Centrul de Sănătate
- Centrul pentru copii şi tineret “Udo Iurgens”
- Căminul cultural
- Oficiul Medicului de Familie s. Văduleni;
- Biblioteca Publică din s. Budeşti;
- Biblioteca Publică din s. Văduleni;
- Oficiul Poştal;
- Punct veterinar.
g) Comuna Budeşti dispune de căi de comunicaţii terestre şi telecomunicaţii. Drumul internaţional Brest –Chişinău-Odesa M-14 traversează satul Budeşti. Între Budeşti şi Vadul-lui-Vodă se circulă pe drumul local asfaltat. Comuna beneficiază de o reţea de drumuri locale asfaltate.
În satele component există reţea de telefonie fixă.
Cea mai apropiată staţie de cale ferată se află la o distanţă de 15 km de comună în mun. Chişinău . Aeroportul Internaţional Chişinău este situat la o distanţă de 20 km.
h) Serviciile publice existente în comuna Budeşti care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativă a comunei sînt:
-serviciul de poştă-Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”
-serviciul de alimentare cu apă şi canalizare-Primăria comunei Budeşti
-televiziune prin cablu şi internet- Întreprinderea Mixtă “SunCommunications”
-telefonie fixă şi internet- Operatorul Naţional de Telecomunicaţii din Republica Moldova “Moldtelecom”
-furnizarea energiei electrice – RED “Union Fenosa”
- serviciul de cadastru- OCT Chişinău, filiala Budeşti.
i) Activităţile economice specifice care se desfăşoară în comuna Budeşti sînt:
- agricultura: cultivarea pămîntului individual şi în asociaţii, în special creşterea cerealelor, viticultura;
-industrie- prelucrarea legumelor şi fructelor, producerea berii;
-comercializarea mărfurilor alimentare şi nealimentare prin întreprinderi individuale;
- alimentaţie publică;
-comercializarea produselor petroliere;
- reparaţia tehnicii agricole şi auto;
j) Asociaţiile obşteşti care îşi desfăşoară activitatea în teritoriul comunei Budeşti sînt:
“AB OVO”
“Vatra Budeşti”
“Parlamentul Tinerilor Budeşti”
“Viitorul Budeşti”
“Uniunea Veteranilor din Afganistan şi Transnistria”
k) Marea majoritate a locuitorilor din comuna Budeşti sînt de religie creştin ortodoxă. Pe lîngă aceasta o comunitate restrînsă dintre locuitori sînt de religie baptistă şi martorii lui Iehova.
Comunitatea ortodoxă este reprezentată de parohia şi biserica care funcţionează în satul Budeşti. Hramul satului se sărbătoreşte la data de 19 septembrie de sărbătoarea Pomenirii Minunii Arhanghelului Mihail. Hramul localităţii Văduleni se sărbătoreşte la Duminica Mare.
l) Informarea cetăţenilor comunei Budeşti se efectuează prin intermediul ziarului local trimestrial “Info Budeşti” şi pagina web oficială budesti.md.

Art. 4 În temeiul prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” şi Legii nr. 764-XV din 27.12.2001 „Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova” comuna Budeşti este persoană juridică de drept public şi dispune, în condiţiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unităţi administrativ-teritoriale, alcătuit din bunurile mobile şi imobile din domeniul public sau privat al comunei.

Art.5 Bunurile domeniului public de interes local sînt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. Toate bunurile care aparţin comunei Budeşti sînt supuse inventarierii anuale, iar rapoartele asupra situaţiei lor se prezintă consiliului comunal. Înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor proprietate a comunei Budeşti se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor stabilite expres de lege.

Art.6 Anunţul referitor la iniţierea elaborării deciziilor privind elaborarea proiectului de buget şi audierea dărilor de seamă asupra executării bugetului respective, precum şi modul de instituire şi percepere a impozitelor, taxelor şi altor plăţi locale se va plasa cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la examinarea deciziei pe pagina web oficială, sau într-un spaţiu accesibil publicului. Anunţul va conţine obligatoriu argumentarea necesităţii de a adopta deciziile, locul şi modalitatea în care cetăţenii pot expedia sau prezenta recomandări.

Art. 7 Atribuirea sau schimbarea, în condiţiile legii, a denumirilor de străzi şi obiective de interes public local, se realizează prin deciziile Consiliului local, în urma obţinerii avizelor de la compartimentele de specialitate al aparatului primăriei.
Instituţiile de interes local se organizează de către consiliul local, la propunerea primarului, în domeniile de activitate descentralizate stabilite pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelurile întîi, în limita mijloacelor financiare disponibile.
Consiliul local poate decide contractarea anumitor servicii publice de interes local de la persoane fizice şi juridice de drept privat, în condiţiile legii.
Numirea şi eliberarea din funcţie în serviciile publice locale se fac de către conducătorii acestora în condiţiile legii;

Art.8 Pentru contribuţie deosebită în plan politic, economic, social, cultural sau persoanelor importante pentru comunitate se acordă titlul de “Cetăţean de Onoare” cu condiţia îndeplinirii următoarelor criterii:

- Reprezentarea demnă a intereselor generale ale colectivităţii în organele centrale şi locale ale puterii şi contribuţii personale la dezvoltarea unor obiective în interesul colectivităţii;
- Înfiinţarea unor agenţi economici sau contribuţii personale deosebite la dezvoltarea celor existente cu rezultate favorabile în valorificarea potenţialului economic şi a forţei de muncă în localitate;
- Înfiinţarea unor obiective de interes naţional sau contribuţii deosebite pentru dotarea şi modernizarea celor existente;
- Lucrări deosebite în domeniul artelor şi culturii, contribuţii personale în înfiinţarea unor instituţii culturale sau dotarea şi dezvoltarea celor existente în localitate.
- Activitate, rezultate în muncă, contribuţie la afirmarea principiilor democraţiei, respectarea drepturilor omului, afirmarea valorilor culturii naţionale

Persoanele cărora li s-a acordat titlul de “Cetăţean de Onoare” beneficiază de dreptul de a fi înscris în Cartea de Onoare a Consiliului Local cu înmînarea diplomei “Cetăţean de Onoare”.
Retragerea titlului “Cetăţean de onoare” se face la propunerea primarului pentru faptele care aduc prejudicii demnităţii şi prejudicii colectivităţilor, intereselor econmice, sociale şi culturale.

Art.9 Cetăţenii comunei sînt în drept să participle la viaţa politică, economică, socială şi cultural- sportivă.
În problemele de importanţă deosebită pentru comună, populaţia poate fi consultată prin referendum local, organizat în condiţiile Codului electoral.
Consultarea cetăţenilor se efectuează şi prin adunări generale. Convocarea şi organizarea adunărilor generale se face de către primar sau Consiliul Local, care vor aduce la cunoştinţa locuitorilor scopul adunării, data şi locul în care va avea loc.
Adunarea populară este deliberativă dacă la ea participă majoritatea locuitorilor cu drept de voturi şi adoptă propuneri cu majoritatea de voturi ale celor prezenţi.
Desfăşurarea adunărilor, consultărilor, audierilor publice şi convorbirilor, precum şi toate propunerile se cosemnează într-un proces- verbal, care se remite primarului sau consiliului. Acesta din urmă examinează decizia adunării, vizată de primar şi emite pe marginea ei o decizie, pe care o aduce la cunoştinţa cetăţenilor în termen de 5 zile.

Art. 10 Comuna Budeşti, prin modalităţi stabilite de lege, este în drept să adere la asociaţiile unităţilor administrativ- teritoriale, inclusiv internaţionale, să stabilească relaţii de colaborare, cooperare şi înfrăţire cu localităţi similare sau asociate cu alte consilii locale şi agenţi economici, în scopul protecţiei sau promovării unor interese comune.
Condiţiile concrete de cooperare sau asociere cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale, în vederea unor interese comune, se stabilesc şi se aprobă prin decizie a Consiliului Local, în fiecare caz aparte.
Comuna Budeşti este înfrăţită cu:
Comuna Kaufunghen, Germania, Acord de înfrăţire din 23 august 2003
Comuna Bertinoro, Italia, Acord de înfrăţire din 05 septembrie 2007
Comuna Cumpăna, România, Acord de înfrăţire din 27 .11.2009
Comuna Comăneşti, România, Acord de înfrăţire din 04.02.2011
Comuna Budeşti este membru al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, conform deciziei Consiliului comunal Budeşti nr.2/1 din 26.03.2010.

Art.11 Heraldica comunei a fost aprobată prin decizia Consiliului comunal Budeşti nr.5/1 din 15.07.2010 “Cu privire la aprobarea simbolicii locale a satului Budeşti şi a Regulamentului de utilizare”. Stema comunei Budeşti reprezintă un scut heraldic de culoare verde pe care sunt reprezentate următoarele imagini:
Soarele- are funcţia de mobilă grăitoare, căci tocmai el este „cel care trezeşte lumea". Mai mult, poziţia lui în cantonul dextru superior al scutului este cea de soare-răsare (fr. soleil levant). Astrul heraldic marchează în acelaşi timp şi faptul că satul Budeşti este situat la hotarul estic (de răsarit) al Moldovei.
Cîmpul verde al scutului este culoarea pădurii, predominarea căreia pe locul Budeştilor este atestată încă în secolul al XVIII-lea. În heraldică verdele este culoarea prospeţimii şi tinereţii, a frumuseţii şi bucuriei. Dintre planete verdele heraldic se asociază cu Venus, iar dintre pietrele preţioase cu smaraldul.
Sabia de foc a Sfîntului Arhanghel Mihail invocă sfîntul lăcaş din localitate - biserica cu hramul Minunea Sfantului Arhanghel Mihail din Collose. În stema comunei această sabie, însă, se referă nu doar la paza biblică a grădinilor raiului, ci şi la paza reală a hotarului naţional de răsărit şi la paza hotarului credinţei creştine la hotarul cu stepa tătărească. Poziţia lui în cîmpul verde sugerează, de asemenea, ideea de prisacă în sensul de loc defrişat de copaci într-o padure. Argintul acestei săbii apare ca smalţ al luminii şi curăţeniei.
Pintenul de aur, ca atribut al călăreţului militar, se referă la faptul istoric că satul Budeşti a fost unul de răzeşi. În acelaşi timp, aceeaşi mobilă heraldică simbolizează noul hipodrom din localitate, care constituie un fapt unical pentru localităţile rurale din Republica Moldova.
Coroana sătească de aur care timbrează scutul, în conformitate cu normele heraldice naţionale, se referă la faptul că satul Budeşti este sat-reşedinţa de comună.

Art. 12 Statutul comunei intră în vigoare la data adoptării lui de către Consiliul Local. O copie de pe statut se remite Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.Secretar al Consiliului Elena Zagornîi