Comisii

Componența nominală a comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului sătesc Budești

 

Comisia juridică, pentru protecţie socială, ocrotirea sănătății, educație și activități socio-culturale

Dobrian Tatiana, Partidul Politic „Mișcarea  Alternativa Națională”

Foma Diana, candidat independent

Mereuța Natalia, Partidul Politic  „Partidul Acțiune și Solidaritate”

 

Comisia pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local și agricultură

Brînza Sergiu, Partidul Politic  „Partidul Acțiune și Solidaritate”

Străjescu- Lungu Tatiana, Partidul Politic „Mișcarea  Alternativa Națională”

Foma Alexandru, Partidul Politic „Mișcarea  Alternativa Națională”

Vataman Mihail, Partidul Politic „Mișcarea  Alternativa Națională”

Negrei Marcel, Partidul Politic  „Partidul Acțiune și Solidaritate”

 

Comisia pentru amenajarea teritoriului, protecția mediului și relații funciare

Brailița Grigore, Partidul Politic „Mișcarea  Alternativa Națională”

Palistrant Tudor, Partidul Politic „Mișcarea  Alternativa Națională”

Cicimarenco Alexandru, Partidul Politic „Mișcarea  Alternativa Națională”

Mîra Aurel, Partidul Politic  „Partidul Acțiune și Solidaritate”

Bogdan Victoria, Partidul Politic  „Partidul Acțiune și Solidaritate”