13, aprilie, 2024
25.3 C
Budeşti
spot_img

Prelungirea perioadei de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei de director al Muzeului local

Primăria Budești, mun.Chișinău anunţă prelungirea perioadei de depunere a
dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei de director al Muzeului local (0,5
unitate)
Condiţiile de participare la concurs:
a) deține cetățenia Republicii Moldova;
b) are studii superioare corespunzătoare profilului instituției muzeale sau alte
studii universitare;
d) cunoaște limba română;
e) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a implinit vîrsta de 65
ani;
f) este aptă din punct de vedere medical ( fizic și neuropsihic) pentru exercitarea
funcției;
g) nu are antecedente penale nestinse;
h) dispune de capacitate deplină de exercițiu;
Persoanele interesate, nu mai tîrziu de 14 de zile calendaristice din ziua
publicării anunţului, vor depune personal, prin poştă sau prin e-mail dosarul de
concurs, care va cuprinde următoarele acte obligatorii:
– cererea de înscriere în competiția de concurs;
– copia actului de identitate;
-copiile actelor de studii;
-copiile actelor ce confirmă gradul științific;
– curriculum vitae;
– copia autentificată a carnetului de muncă;
– certificat de cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere ( cazierul judiciar
va fi prezentat în termen de 10 zile de la anunțarea cîștigătorului sub sanțiunea de
neemitere a ordinului de numire în funcție);
– proiectul de management/programul de activitate pentru 5 ani în funcția de
director al instituției muzeale;
– cuprinsul dosarului;

Notă: Actele pot fi depuse în original sau prin e-mail, în format PDF sau JPG, la
adresele indicate în anunț;
În cazul expedierii actelor în format electronic, deponentul este obligat să
prezinte originalele acestora la prima probă a concursului;
Dosarele de participare  la concurs se primesc la sediul Primăriei satului Budești,
str.Chișinău, 131, telefon 022418004 și e-mail: budesti@gmail.com .
Data-limită de depunere a dosarelor este  14 iunie 2021 ora 17.00.

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele articole