2, decembrie, 2023
8.6 C
Budeşti
spot_img

Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Prima biserică atestată pe teritoriul localităţii datează din 1816. În anul 1847, în locul acesteia a fost ridicată o nouă biserică, din piatră în formă de corabie, păstrîndu-i stilul vechi, cu hramul “Sfîntului Mihail”. Mai tîrziu a fost construită clopotniţa, întărită de patru contraforturi. Iniţial, intrarea în biserică era din partea de apus, pentru ca mai apoi să se facă pe sub clopotniţă. La răscrucea veacurilor XIX—XX în biserica din localitate existau icoane vechi, din prima jumătate a secolului XIX. În ograda bisericii se aflau mai multe pietre funerare, cea mai veche fiind din anul 1816. Aici se află şi mormîntul soţiei dascălului Stavrache, din anul 1853. Cercetătorul Ştefan Ciobanu menţionează că în biserică s-au păstrat icoane din prima jumătate a secolului XX. Biblioteca parohială dispune de un şir de cărţi vechi: Evanghelia, editată la Iaşi în 1772; Meneu de obşte, Chişinău, 1819; Octioh, Chişinău, 1862. În 1899 biserica din sat îl avea ca staroste pe loan Stadniţchi. La începutul secolului XX, biserica ajunse într-o situaţie dificilă şi necesită reparaţii, în anul 1912 a început construcţia unei biserici noi. Pînă în anul 1920 zidurile bisericii au fost ridicate, însă din lipsa resurselor o perioadă lucrările s-au stopat. În perioada sovietică biserica a funcţionat, aici veneau creştinii din toate satele vecine. Construcţia bisericii a fost terminată în noiembrie 1943 şi la 21 noiembrie, cînd biserica îl cinstea pe Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil, a avut loc ceremonia de sfinţire. La tîrnosirea bisericii a participat Mitropolitul Basarabiei şi alţi ierarhi din Chişinău. Un timp îndelungat paroh al bisericii a fost preotul Pavel Pentiacov, staroste Toader Balan.

Din anul 1993 paroh este numit protoiereul Vladimir Plămădeală, care cu susţinerea primarului, ре parcursul multor ani efectuiază lucrări de reparaţie şi menţinere a edificiului. În anul 2007 s-a reparat acoperişul, au fost schimbate parţial ferestrele. În anul 2008 din Iaroslavl (Rusia), s-a procurat un clopot mare de 470 de kg. În anul 2011 s-a reconstruit gardul bisericii şi al cimitirului, a fost pavată intrarea şi amenajată curtea bisericii. În anul 2012 s-a reparat predvorul bisericii (piereţii, podul, podeaua, s-au schimbat 3 uşi), s-a construit şi amenajat o parcare pe perimetru dintre intrarea în biserică şi intrarea în cimitir. Activul bisericii şi credincioşii sunt încrezuţi că numai cu ajutorul lui Dumnezeu vor izbîndi în marea lucrare de renovare a sfîntului locaş. În acest an, sărbătorim frumosul jubileu de 100 ani de la întemeierea edificiului bisericii, în acest context să pomenim toţi enoriaşii care au menţinut şi ocrotit biserica pe parcursul acestui secol.

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ultimele articole